top of page
IMG_3751 (1).JPG

VÅRA LEDARSKAPS KOMPETENSER

Nedan kan du ta del av en samling av områden vi på RosLec AB besitter kunskaper inom. Denna lista inte är uttömmande, tveka inte att kontakta oss för att se om vi kan hjälpa er leverera er kurs! 

LEDARSKAP

 • Chefs & ledarskap

 • Coaching

 • Motivation

 • Sport Management

 • Organisationsutveckling

 • Förändringsledning & hantering

GRUPP & TEAM

 • Grupps roller

 • Team vs grupp

 • Grupps utveckling

 • Konfilikt & hantering

PRESENTATION

 • Presentationsteknik

 • Tekniska hjälpmedel

 • Stresshantering

KOMMUNIKATION

 • Muntlig kommunikation

 • Kommunikationsmodeller & processer

 • Skriftlig kommunikation

 • Retorik

 • Källhantering

PROJEKTMETODIK

 • Klassisk projektledning

 • Agil projektledning

 • Kundleveranser

 • Utvecklings ledning

 • Affärsprocesser

 • Projektorganisationer

 • Projektlivscykeln

ÖVRIGT

 • Nätverkande

 • Konsultationsevenemang

VAD SÄGER VÅRA KUNDER

IMG_3751 (1).JPG
HERMODS.png

HERMODS YRKESHÖGSKOLA

“Högsta omdömen i alla kursvärderingar - En flexibilitet i upplägg som kan anpassas efter de olika gruppernas behov & förutsättningar utan att ge avkall på tydligheten & den röda tråden som de studerande uppskattar så mycket”
bottom of page