top of page

RosLec AB

Inspiring Knowledge

RosLec AB är Sveriges ledande företag inom utbildning specialiserad för Yrkeshögskolor. Vi har under de senaste 10 åren arbetat med allt från individuella kurser, till att ha stora delar av utbildningar men även utbildat lärare i YH-anpassad pedagogik och presentationsteknik. Gemensamt för alla våra anställda är att samliga föreläser inom sina specilaiserade områden.

Våra anställda

Våra partners

bottom of page